Sicherheitshinweis

Ihre Verbindung zu Meine DAK wird wegen Inaktivität in Sekunden getrennt. Möchten Sie die Verbindung beibehalten?

Türk portalı

Hastalıkta yapılması gerekenler

Hastalık durumunda dikkat etmeniz gereken: Bir kontrol listesi

Hasta mısınız? Şimdiden bunu düşünmeniz gerekir

Her çalışan kesinlikle bir gün hasta olur. Ateşiniz varsa, öksürüyorsanız veya başka hastalığınız varsa, yasal düzenlemeleri pek düşünecek durumda olmayabilirsiniz. Fakat tamamen kuralsız da süreç işlemez. Hangi haklara sahip olduğunuzu ve hastalık durumunda neye dikkat etmeniz gerektiğini sizin için listeledik.

Güvenli tarafta: Hastalık durumu için kontrol listesi

Bir hastalık durumunda şu hususlara dikkat edin:

  • Hastalık bildirimi: Kendinizi hasta hissediyorsanız ve işe gidemiyorsanız, ilk olarak bunu işvereninize bildirin. Bildirimi mesai başlamadan önce veya en geç mesai başlangıcında yapın.
  • AU raporu: Hastalık durumunda doktorunuzdan bir hastalık raporu almanız gerekir. Raporun bir nüshasını işvereninize ve bir nüshasını bize gönderin. Üçüncü nüsha belgeleriniz içindir.
  • Altı haftayı aşan iş göremezlik durumunda hastalık parası talep edin (alta bakın).

Doktor seçimi serbest: Hangi doktorun sizi tedavi edeceğine siz karar veriyorsunuz

Almanya'da doktor seçme hürriyeti vardır. Yani, hangi doktorun sizi tedavi edeceğine siz karar verirsiniz. Yasal sağlık sigortasında, güvence programına katılmış olan her doktoru ve diş hekimini seçebilirsiniz. Acil durumda isterseniz başka doktorlara da tedaviye olabilirsiniz.

AU raporu: Hastalık raporu

İşveren en geç üç gün sonra, çalışanın çalışamaz durumda olduğunu gösteren bir doktor raporunu (halk arasında "sarı belge" de denir) talep eder. Bu konuda iyi bilgi alın - bazı işyerlerinde rapor, hastalığın ilk gününde ulaştırılması gerekir. Buradaki gün tespitinde salt iş günleri değil, takvim günleri esas alınır. Dolayısıyla hastalık durumunda gerekirse Cumartesi ve Pazar günlerini de hesaba dahil edin. AU raporu size üç nüsha şeklinde verilecektir: Nüshalardan biri işvereniniz için, biri sağlık sigortanız olarak bizim için ve biri de kendi belgeleriniz içindir.

Hastalık bildirimi: İşveren bilgi vermek

Hastalık nedenlerinden dolayı işe gelemeyeceğinizi işvereninize bildirmeniz gerekir. İşveren bu hastalık bildirimi en geç mesai başlangıcında yapılmış olmalıdır. Mesai başladıktan sonra hastalık bildiriminde bulunursanız, bir ihtarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çok sayıda ihtar olması ise iş akdinin davranış kaynaklı feshine neden olabilir.

Hastanede yatma: Yatarak tedavi

Bazı hastalıklar yalnızca bir hastanede tedavi edilebilir. Serbest doktor seçiminde olduğu gibi güvence programına katılmış olan hastaneler arasından tedavi görmek istediğiniz hastaneyi seçebilirsiniz. Fakat her hastane her müdahalede bulunmaz ve bazı klinikler sadece özel hastaları veya ücretli hastaları tedavi eder. Hastanede yatmanızı gerektiren bir durum olursa aile hekiminiz size yardımcı olacaktır ve size uygun bir hastane tavsiye edecektir. Doktorunuz size bir sevk yazısı verecektir; bu yazıyı hastaneye ibraz etmeniz gerekir.

Ücretin ödenmesi: Hastalık durumunda para verilmesi

Bir ayı aşkın bir süredir bir yerde çalışan herkes ücret ödenme hakkına sahiptir. Hastalığınıza rağmen geliriniz size maksimum altı hafta düzenli olarak ödenir.

Altı haftadan daha fazla hasta: O zaman hastalık parası geçerlidir

Hastalığınız nedeniyle altı haftadan daha uzun süre iş gidemiyorsanız, sağlık sigortası kurumu size hastalık parası öder. Hastalık parasının miktarı gelirinizin yüzde 70'idir. Bu sosyal yardım parasını size en fazla 18 ay ödüyoruz. Doktorunuz bu süre içerisinde çalışamaz durumda olduğunuz tasdik etmelidir.

Hastalık parasının talep edilmesi

Sağlık sigortanız olarak işvereniniz bize gelirinizin ne kadar olduğunu ve ücret ödemesinin ne zaman sona erdiğini bildirir. Bu andan itibaren hastalık parası almaya başlarsınız. Sizi tedavi eden doktor bununla ilgili size ayrı AU raporları verecektir; bu raporları bize göndermeniz gerekir. Gereken belgeleri size posta yoluyla göndereceğiz. Bir hatırlatma daha: Hastalık parası takvim gün sayısına göre ödenir. Ayrıca hastalık parasını geriye dönük ödüyoruz, yani ücret ödenme bitimi gününden itibaren. Hastalık parası, hasta raporuna yazılan tarihle sona erer.