Sicherheitshinweis

Ihre Verbindung zu Meine DAK wird wegen Inaktivität in Sekunden getrennt. Möchten Sie die Verbindung beibehalten?

Türk portalı

Almanya'da sosyal ve zorunlu sigorta

Almanya'da yaşayan yabancılar için sağlık sigortası

Alman Sosyal Güvence Sistemi

Almanya'da yaşayan yabancılar için geçerli olan sağlık sigortası, sosyal güvence sisteminin bir parçasıdır. Bu sosyal güvence sistemi, insanları hastalıkta, annelikte, bakıma muhtaçlıkta kazalarda, yaşlılıkta, iş hayatında bedensel kısıtlamalarda ve işsizlikte güvenceye alan bir sistemdir.

Almanya'da zorunlu sigorta

Sosyal güvence hizmeti esasen zorunlu bir sigorta türüdür. Dolayısıyla bu husus Almanya'da yaşayan yabancıların sağlık sigortası için de geçerlidir: Almanya'da çalışmaya başlar başlamaz, uyruğunuzdan bağımsız olarak mutlaka sigorta yaptırmanız gerekir.

Yabancılar için sağlık sigortası

Almanya'da çalışan biri olarak istediğiniz sağlık sigortası kurumunu (örneğin DAK-Gesundheit) seçebilirsiniz. İşe başlarken işvereniniz seçmiş olduğunuz kuruma kaydınızın yapılması için gereken işlemleri halledecektir. Sağlık sigortanıza olan maddi katkınızın tutarı gelirinizden otomatik olarak düşülecektir – sizin bir şey yapmanıza gerek yoktur.

Şimdi DAK-Gesundheit'ı tercih edin! "Üye ol" kısmında konuyla alakalı ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.

Yasal sağlık sigortası mı özel sağlık sigortası mı?

DAK-Gesundheit, yasal bir sağlık sigortası kurumudur. Yani, verilen hizmetlerin büyük bir kısmı yasalar tarafından öngörülmüştür ve bütün yasal sağlık sigortası kurumlardan genel katkı payı eşittir. Bunun yanında seçilen sağlık sigortasının özgün ek katkıları vardır.

Ayrıca özel sağlık sigortası kurumları da vardır. Burada finansal katkı payı şahsın kişisel sağlık riski esas alınarak hesaplanır. Yaşınız, sağlık durumunuz ve mesleğiniz hesaplama sürecinde göz önünde bulundurulur. DAK-Gesundheit veya başka bir yasal sağlık sigortasına kıyasla bu husus özel sağlık sigortalarını ayıran önemli farklardan biridir.

Özel ek güvence

Ne yasal sağlık sigortası, ne de özel sağlık sigortası bütün hastalık risklerini tamamıyla karşılamaz. Örneğin dişler kısmen karşılanmaktadır ya da gözlük veya kontak lenslerin karşılanması için belirli koşulların olması gerekir. Fakat bu risk güvenceleri sizin için önemliyse özel ek güvence sözleşmeleri yapma imkanına sahipsiniz. Bu tip bir ek güvence sözleşmesi birçok farkı hastalık veya sağlık alanları için yapılabilir.

Almanya'da sosyal ve zorunlu sigorta

Sağlık sigortasının yanında bakım, emeklilik, kaza ve işsizlik sigortaları da sosyal güvence kapsamındadır. Bununla ilgili katkı payları da sağlık sigortası kurumu tarafından gelirinizden kesilir ve ilgili kurumlara iletilir. İş kazalarında öncelikli olarak devreye geren yasak kaza sigortasının maddi katkı paylarını işveren öder.