Sicherheitshinweis

Ihre Verbindung zu Meine DAK wird wegen Inaktivität in Sekunden getrennt. Möchten Sie die Verbindung beibehalten?

Polski portal

Państwa rozliczenie wynagrodzenia: podatki i opłaty

Rozliczenie wynagrodzenia wykazuje z dokładnością co do centa, jakie wynagrodzenie otrzymali Państwo w danym miesiącu. Analogicznie wykazane są ewentualne dodatki, potrącenia na ubezpieczenia obowiązkowe oraz podatki.

Na Państwa rozliczeniu wynagrodzenia mogą się znaleźć na przykład następujące opłaty:

  • Państwa składka na ubezpieczenie zdrowotne
  • Państwa składka na ubezpieczenie emerytalne
  • Państwa składka na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
  • Państwa składka na ubezpieczenie na wypadek opieki
  • Podatek od wynagrodzenia
  • Podatek kościelny

Możliwe są następujące dodatki:

  • wypłata bonusu lub płatności jednorazowych
  • zakładowe ubezpieczenie emerytalne
  • świadczenia majątkowe

Sprawdzając swoje indywidualne rozliczenie dokładnie Państwo zobaczą, ile Państwo w danym miesiącu zarobili brutto, jakie podatki za Państwa zapłacono i jaką kwotę netto Państwo otrzymają.

Rachunek bankowy do automatycznego pobrania podatków i opłat

Podatki i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne elementy ubezpieczenia społecznego są automatycznie potrącane z wynagrodzenia osób zatrudnionych w Niemczech. Pracownicy nie muszą się o nic martwić. W tym celu pracownik musi posiadać rachunek bankowy, na którym będą elektronicznie ewidencjonowane wszystkie wpłaty i wypłaty.