Sicherheitshinweis

Ihre Verbindung zu Meine DAK wird wegen Inaktivität in Sekunden getrennt. Möchten Sie die Verbindung beibehalten?

Социално- и задължително осигуряване в Германия

Немската система на социлно осигуряване

Здравното осигуряване за чужденци в Германия и е част от социалната осигуровка. Социално осигурителната система осигурява хората в случай на болест, майчинство, нужда от медицински грижи, злополуки, старост и физически ограничения в ежедневната работа или при безработица.

Задължително осигуряване в Германия

Социалното осигуряване е задължаващо осигуряване, така наречената задължително осигуряване. Същото важи по отношение на здравното осигуряване на чужденците в Германия: След като работите в Германия, трябва да се осигурявате - независимо от вашата националност.

Здравно осигуряване за чужденци

Като заето лице в Германия, можете да изберете здравноосигурително дружество по ваш избор, като например здравно осигурителна каса DAK. При започване на работната Ви дейност Вашият работодател ще се погрижи за регистрацията Ви в каса по ваш избор. Вашият принос към финансовите вноски за здравно осигуряване се приспада автоматично от вашата заплата – Не трябва да се грижите за нищо друго.

Изберете сега здравноосигурителна каса DAK! Повече информация и подробности можете да намерите в нашата рубрика "Стани наш член".

Задължително или частно здравно осигуряване?

Здравно осигурителна каса DAK е законова здравна каса. Това означава, че голяма част от услугите се предлагат съгласно законовите наредби, а средният коефициент на вноските за всички здравни осигуровки е един и същ. Към това се добавя индивидуалната допълнителна вноска на избраната здравна каса.

Освен това има и частни здравни каси. При тях здравно осигурителната вноска се изчислява на основата на здравните рискове. Вашата възраст, вашето здравословно състояние както и професията Ви се включват в изчисленията. Това е една от най-важните разлики при осигуряването в здравна каса DAK или друга законова здравноосигурителна каса.

Частно Допълнително покритие

Нито законовото нито частното здравно осигуряване могат да покрият напълно всички здравни рискове. Например, зъбните протези са покрити само частично, а поемането на разноските за направата на очила или контактни лещи са възможни само при определени условия. Ако покритието на тези рискове е важно за Вас имате възможността да сключите договор за допълнителни осигуровки. Такава допълнителна защита може да бъде направена за много различни заболявания или в различни здравни сфери.

Социално- и задължително осигуряване в Германия

Заедно със здравното осигуряване към социалното осигуряване се причисляват осигуровките за допълнителни медицински грижи, пенсионни вноски, осигурителни вноски и осигуровки при безработица и злополука. Тези вноски също ще бъдат удържани от вашата заплата и изпратени на съответните институции. Паричните вноски за осигуряване при злополука, които покриват предимно трудовите злополуки, се поемат от работодателя.