Sicherheitshinweis

Ihre Verbindung zu Meine DAK wird wegen Inaktivität in Sekunden getrennt. Möchten Sie die Verbindung beibehalten?

Polski portal

Obowiązkowe ubezpieczenie w Niemczech

Ubezpieczenie społeczne jest ubezpieczeniem obligatoryjnym, tak zwanym ubezpieczeniem obowiązkowym. Dotyczy zatem również ubezpieczenia zdrowotnego obcokrajowców w Niemczech. Jeżeli pracują Państwo w Niemczech, to muszą się Państwo ubezpieczyć - niezależnie od obywatelstwa.

Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowców

Będąc pracownikiem w Niemczech mogą Państwo wybrać sobie kasę chorych, na przykład kasę DAK-Gesundheit. Od chwili rozpoczęcia pracy Państwa pracodawca zatroszczy się o zgłoszenie Państwa w wybranej kasie chorych. Państwa składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie automatycznie pobierana z Państwa wynagrodzenia - nie muszą się Państwo o nic więcej martwić.

Zachęcamy do wyboru kasy chorych DAK-Gesundheit! Szczegółowe informacje dostępne są w rubryce "Zostań członkiem". (Link do strony startowej>Zostań członkiem)

Ustawowe czy prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

DAK-Gesundheit jest ustawową kasą chorych. Oznacza to, że większość świadczeń zapisanych jest ustawowo, a ogólna stawka składki na wszystkie ustawowe ubezpieczenia zdrowotne jest jednakowa. Do tego dochodzi indywidualna składka dodatkowa danej kasy chorych, na którą się Państwo zdecydowali.

Poza tym są jeszcze prywatne kasy chorych. Te naliczają składki na podstawie osobistego ryzyka zachorowania. Uwzględniają przy tym Państwa wiek, stan zdrowia oraz wykonywany zawód. Jest to jedna z ważniejszych różnic w porównaniu z ubezpieczeniem w DAK-Gesundheit lub innej ustawowej kasie chorych.

Dodatkowe ubezpieczenie prywatne

Ani ustawowe, ani prywatne ubezpieczenie zdrowotne nie pokryje w pełni każdego ryzyka choroby. Na przykład wymiana zębów refundowana jest tylko w pewnej części, a koszt okularów lub szkieł kontaktowych pokrywany jest tylko pod pewnymi warunkami. Jeżeli ubezpieczenie od takiego ryzyka jest dla Państwa ważne, to mogą Państwo zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie prywatne. Takie ubezpieczenie można zawrzeć na wypadek wielu różnych chorób lub dziedzin zdrowia.

Ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe w Niemczech

Oprócz ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczenie społeczne obejmuje również ubezpieczenie na wypadek opieki, emerytalne, wypadkowe i na wypadek bezrobocia. Składki na te ubezpieczenia kasa chorych również pobiera z Państwa wynagrodzenia i przekazuje dalej do właściwych placówek. Składki finansowe na ustawowe ubezpieczenie wypadkowe, które obejmuje głównie wypadki przy pracy, pokrywa Państwa pracodawca.