Sicherheitshinweis

Ihre Verbindung zu Meine DAK wird wegen Inaktivität in Sekunden getrennt. Möchten Sie die Verbindung beibehalten?

Polski portal

Ubezpieczenie rodzinne

  • dotyczy małżonka/małżonki lub partnera/partnerki zgodnie z ustawą o partnerach życiowych
  • własnych lub adoptowanych dzieci
  • dzieci ubezpieczonych na zasadzie dodatkowej opcji w polisie rodzinnej dla dzieci
  • pasierbów i wnuków utrzymywanych głównie przez Państwa jako członka DAK
  • dzieci wychowywanych na zasadzie rodziny zastępczej, pod warunkiem, że Państwa opieka nad nimi nie ma charakteru zawodowego.

Warunkiem posiadania polisy rodzinnej dla siebie i bliskich jest zamieszkiwanie w Niemczech i nieposiadanie innego ustawowego ubezpieczenia chorobowego.

Bezskładkowe ubezpieczenie dzieci

Mogą Państwo ubezpieczać swoje dzieci w ramach polisy rodzinnej, dopóki nie ukończą 18-tego roku życia. Jeśli Państwa dzieci nie mają jeszcze własnych dochodów ubezpieczenie obowiązuje do 23 roku życia, w przypadku studiów - do 25-tego. 
Dzieci z problemami natury umysłowej, psychicznej lub fizycznej, które nie mogą się same o siebie troszczyć, zachowują ubezpieczenie w ramach polisy rodzinnej bez ograniczeń czasowych.

Ograniczenia dochodowe

W polisie rodzinnej obowiązują ograniczenia dochodowe. Członkowie rodziny nie mogą zarabiać miesięcznie powyżej 425 euro, a w przypadku tzw. minipracy próg ten wynosi 450 euro.

Wniosek o przyznanie ubezpieczenia rodzinnego

Czy są Państwo zainteresowani ubezpieczeniem rodzinnym?

Prosimy o podpisanie wypełnionego formularza i przesłanie go do nas pocztą.