Sicherheitshinweis

Ihre Verbindung zu Meine DAK wird wegen Inaktivität in Sekunden getrennt. Möchten Sie die Verbindung beibehalten?

Polski portal

Dokumenty tożsamości: dowód osobisty lub ważny paszport lub dokument tożsamości dziecka w celu zwolnienia z dodatkowej składki na ubezpieczenie na wypadek opieki (np. należy przedłożyć pracodawcy kopię aktu urodzenia dziecka)
Świadectwa i dokumenty: w razie konieczności proszę przetłumaczyć i uwierzytelnić odpis swojego aktu urodzenia i świadectwa ukończenia szkoły (wyższej). Proszę sprawdzić, czy Państwa wykształcenie i kwalifikacje będą w Niemczech uznane.

Wiele z dokumentów i załączników, które otrzymają Państwo na początku pobytu w Niemczech będzie potrzebnych przy późniejszym składaniu wniosków, np. podczas zakładania konta w banku lub zawierania ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego proszę je przechować w bezpiecznym miejscu.

Zgłoszenie: proszę się zgłosić w urzędzie meldunkowym gminy lub miasta w ciągu tygodnia po przybyciu lub przeprowadzce i udokumentować stałe miejsce pobytu. Tutaj otrzymają Państwo zaświadczenie o zameldowaniu. Poza tym proszę pobrać kartę podatku od wynagrodzenia.
Ubezpieczenie: Proszę zawrzeć ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli chcą Państwo zostać członkiem DAK-Gesundheit, mogą to Państwo zrobić w prosty sposób za pomocą tego formularza zgłoszeniowego. Następnie prześlemy Państwu pocztą numer ubezpieczenia społecznego. Należy go przechowywać w swojej dokumentacji. Poza tym proszę zawrzeć ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, emerytalne i wypadkowe (wypadki w pracy) oraz na wypadek opieki.
Rachunek bankowy: proszę założyć rachunek bankowy. Jest on potrzebny, aby pracodawca mógł na niego przelewać wynagrodzenie. W tym celu muszą Państwo przedłożyć bankowi zaświadczenie o zameldowaniu.
Pracodawca: proszę przekazać swojemu pracodawcy swój numer ubezpieczenia społecznego i numer rachunku bankowego.
Umowa o pracę: w Niemczech przyjęte jest pisemne zawieranie umów o pracę. Umowę należy podpisać i schować jej kopię w swojej dokumentacji.
Umowa o pracę zawiera Państwa dane oraz dane przedsiębiorstwa, datę rozpoczęcia jej obowiązywania, okres obowiązywania, okres próbny, miejsce pracy, opis obowiązków, wynagrodzenie, czas pracy, terminy wypowiedzenia, umowy zbiorowe i uzgodnienia z pracodawcą.
Podatki: proszę zapoznać się z zasadami podatkowymi, najlepiej zasięgnąć rady doradcy podatkowego.
W zależności od wynagrodzenia i sytuacji rodzinnej zostaną Państwo zakwalifikowani do jednej z sześciu klas podatkowych.
Podatek od wynagrodzenia i kościelny, dodatek solidarnościowy i składki na ubezpieczenia społeczne będą automatycznie pobierane z Państwa wynagrodzenia. Na koniec roku należy złożyć oświadczenie o podatku dochodowym.

Jeżeli jest to możliwe, to jeszcze przed przeprowadzką do Niemiec należy się dowiedzieć, jakie dokumenty będą Państwo potrzebowali i skontaktować się w tym celu z odpowiednimi urzędami. Placówka Państwa kraju w Niemczech może pomóc Państwu w uzyskaniu informacji na temat koniecznych kroków i dokumentów oraz o ewentualnych sytuacjach wyjątkowych.