Sicherheitshinweis

Ihre Verbindung zu Meine DAK wird wegen Inaktivität in Sekunden getrennt. Möchten Sie die Verbindung beibehalten?

Polski portal

Po bezpiecznej stronie: lista kontrolna na wypadek choroby

W razie choroby proszę pamiętać o następujących sprawach:

  • Zgłoszenie choroby: jeżeli czują się Państwo chorzy i nie mogą iść do pracy, proszę zgłosić ten fakt najpierw pracodawcy, najlepiej najpóźniej przed rozpoczęciem godzin pracy.
  • Zwolnienie lekarskie: w razie choroby muszą Państwo uzyskać od swojego lekarza zwolnienie chorobowe. Jeden egzemplarz należy wysłać do pracodawcy, a drugi do nas. Trzecią kopię należy zachować do własnej dokumentacji.
  • Złożyć wniosek o zapomogę chorobową (patrz poniżej) w przypadku choroby trwającej dłużej niż sześć tygodni.


Wybór dowolnego lekarza: decydują Państwo samodzielnie, u którego lekarza chcą się leczyć

W Niemczech obowiązuje specjalna zasada dowolnego wyboru lekarza. Oznacza to, że decydują Państwo sami, u których lekarzy chcą się Państwo leczyć. W ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego mogą Państwo wybierać spośród wszystkich lekarzy i stomatologów świadczących usługi w ramach kontraktu z kasą chorych. W sytuacji wyjątkowej powinni Państwo jednakże zgodzić się na leczenie przez innych lekarzy.

Zwolnienie lekarskie: zaświadczenie chorobowe

Pracodawca żąda przedłożenia zwolnienia lekarskiego zazwyczaj najpóźniej po upływie trzech dni (potocznie "żółta kartka"), w którym lekarz zaświadcza niezdolność pracownika do świadczenia pracy. Proszę się dobrze poinformować, ponieważ niektóre zakłady pracy wymagają dostarczenia tego zaświadczenia już w pierwszym dniu choroby. Zasadniczo liczą się przy tym dni kalendarzowe, a nie dni pracy. A zatem w przypadku choroby proszę wliczyć również soboty i niedziele. Zwolnienie lekarskie otrzymają Państwo w trzech egzemplarzach: jednym dla pracodawcy, jednym dla nas, jako Państwa kasy chorych, i jednym dla Państwa.

Zgłoszenie choroby: poinformowanie pracodawcy

Muszą Państwo zgłosić swojemu pracodawcy, że z powodu choroby zostają Państwo w domu. Zgłoszenie takie należy przekazać pracodawcy w zasadzie w chwili rozpoczęcia godzin pracy. Jeżeli zgłoszą Państwo swoją chorobę dopiero po rozpoczęciu godzin pracy, to w najgorszym przypadku należy się liczyć z naganą. Kilka nagan może prowadzić do wypowiedzenia ze względu na nieodpowiednie zachowanie.

Pobyt w szpitalu: leczenie stacjonarne

Niektóre zabiegi można przeprowadzić tylko w jednym szpitalu. Tak jak w przypadku wyboru lekarza, mogą Państwo samodzielnie wybrać sobie szpital posiadający umowę z kasą chorych, w którym chcą być Państwo leczeni. Ale nie każda klinika wykonuje wszystkie zabiegi, a niektóre kliniki leczą tylko pacjentów ubezpieczonych prywatnie lub samodzielnie płacących. Państwa lekarz rodzinny lub lekarz specjalista pomoże Państwu znaleźć odpowiednią klinikę, jeżeli będzie to konieczne. Następnie otrzymają Państwo od lekarza skierowanie, które należy przedłożyć w szpitalu.