Sicherheitshinweis

Ihre Verbindung zu Meine DAK wird wegen Inaktivität in Sekunden getrennt. Möchten Sie die Verbindung beibehalten?

Hrvatski portal

Zdravstveno osiguranje za strance u Njemačkoj

Njemački sustav socijalnog osiguranja

Zdravstveno osiguranje stranaca u Njemačkoj dio je socijalnog osiguranja. Socijalno osiguranje je sustav koji osigurava u slučaju bolesti, porodiljstva, njege, nezgode, starosti ili u slučaju tjelesnih ograničenja u profesionalnoj svakodnevnici.

Obavezno osiguranje u Njemačkoj

Socijalno osiguranje je obvezujuće osiguranje, tzv. obavezno osiguranje. Isto vrijedi i za zdravstveno osiguranje stranaca u Njemačkoj: Ako ste zaposleni u Njemačkoj, morate biti osigurani - neovisno o vašem državljanstvu.

Zdravstveno osiguranje za strance

Kao osoba koja je zaposlena u Njemačkoj možete se odlučiti za zdravstveno osiguranje po svojem izboru, primjerice za DAK-Gesundheit. Na početku rada vaš će se poslodavac pobrinuti za potrebne prijave na osiguranje po vašem izboru. Vaš udio u iznosu doprinosa za zdravstveno osiguranje automatski će se oduzeti od vaše plaće - ne morate ni o čemu voditi brigu.
Odlučite se odmah za DAK-Gesundheit! Uvjete i pojedinosti možete doznati u našoj rubrici „Postati član“.

Javno ili privatno zdravstveno osiguranje?

DAK-Gesundheit je javno zdravstveno osiguranje. To znači da je većina davanja zakonom propisana i da je opća stopa doprinosa za osiguranje za sva javna zdravstvena osiguranja jednaka. Na to dolazi individualni dodatni doprinos izabranog osiguranja.

Osim toga, postoje i privatna osiguranja. U slučaju privatnih osiguranja, visina doprinosa određuje se na temelju osobnog rizika od obolijevanja. U obzir se uzimaju vaša dob, zdravstveno stanje i zanimanje. To je bitna razlika u odnosu na osiguranje pri DAK-Gesundheit ili na osiguranje pri drugom javnom zdravstvenom osiguranju.

Dodatno privatno zdravstveno osiguranje

Kako privatno, tako ni javno zdravstveno osiguranje ne pokriva u cijelosti sve rizike od obolijevanja. Primjerice, zubni implantati su samo djelomično pokriveni, a naočale ili kontaktne leće samo ako su ispunjeni određeni uvjeti. No, ako vam je bitno da ste osigurani od tih rizika, imate mogućnost ugovoriti privatno dodatno zdravstveno osiguranje. Dodatno osiguranje moguće je ugovoriti za mnoge različite bolesti ili zdravstvena područja.

Socijalno i obavezno osiguranje u Njemačkoj

Osim zdravstvenog osiguranja, u socijalno osiguranje ubraja se i osiguranje u slučaju njege, mirovinsko osiguranje, osiguranje od nezgoda i osiguranje za nezaposlene. Doprinose za ta osiguranja vaše zdravstveno osiguranje naplaćuje iz vaše plaće i prosljeđuje ih nadležnim tijelima. Novčani doprinos za zakonsko osiguranje u slučaju nezgode, koje se prvenstveno odnosi na nezgode na radu, preuzima vaš poslodavac.