Sicherheitshinweis

Ih

Portalul românesc

Lista de verificare pentru imigranţi

Lista noastră de verificare vă oferă o imagine de ansamblu cu privire la cele mai importante condiţii pentru a putea începe activitatea în Germania.

 • Acte de identitate: carte de identitate sau paşaport valabile, eventual dovada existenţei copiilor pentru exonerarea de la obligaţia de plată a contribuţiei suplimentare în cadrul asigurării de îngrijire (de exemplu prezentarea copiei certificatului de naştere al copilului la angajator)
 • Adeverinţe şi diplome: În caz de necesitate, solicitaţi traducerea şi legalizarea certificatului dumneavoastră de naştere şi a diplomelor de absolvire a studiilor (universitare). Clarificaţi în ce măsură sunt recunoscute documentele dumneavoastră de absolvire şi calificare.

Multe dintre documentele şi înscrisurile pe care le primiţi şi la începutul perioadei dumneavoastră de şedere în Germania sunt necesare în mare parte din nou la formularea cererilor ulterioare, de exemplu cu privire la deschiderea unui cont sau la încheierea unei asigurări de sănătate. Din acest motiv este necesară păstrarea corespunzătoare a acestor documente.

 • Înregistrare: Înregistraţi-vă în termen de o săptămână de la intrarea în ţară sau de la mutare la autoritatea de evidenţă a populaţiei din comună sau oraş şi dovediţi existenţa unui domiciliu stabil. Cu această ocazie veţi recepţiona certificatul de înregistrare. Solicitaţi în mod suplimentar şi eliberarea fişei dumneavoastră fiscale.
 • Asigurare: Încheiaţi o asigurare de sănătate. Dacă doriţi să vă asiguraţi la casa de asigurări de sănătate DAK, acest demers poate fi realizat foarte facil prin intermediul acestui formular de înregistrare. Ulterior vi se transmite prin poştă un număr de asigurat social. Arhivaţi acest număr împreună cu documentele dumneavoastră. Încheiaţi în mod suplimentar o asigurare de şomaj, de pensie şi de accident (ocupaţională), precum şi de îngrijire.
 • Date bancare: Deschideţi un cont curent la o bancă. Acesta vă este necesar pentru a vă putea încasa veniturile. În acest scop trebuie să prezentaţi la bancă certificatul dumneavoastră de înregistrare.
 • Angajator: Comunicaţi angajatorului dumneavoastră numărul dumneavoastră de asigurat social precum şi numărul dumneavoastră de cont.
 • Contract de muncă: În Germania este utilizat în mod curent un contract de muncă în formă scrisă. Semnaţi acest document şi păstraţi o copie a acestuia în arhiva dumneavoastră.

Un contract de muncă conţine datele dumneavoastră, precum şi datele întreprinderii dumneavoastră, intrarea în vigoare a contractului, termenul de valabilitate, perioada de probă, locul desfăşurării activităţii, descrierea activităţii, remuneraţia, programul de lucru, termene de preaviz pentru reziliere, contractele colective de muncă şi acordurile salariale.

 • Impozite: Familiarizaţi-vă cu principiile fiscale, solicitaţi eventual în acest sens asistenţa din partea unui consultant fiscal.
  În funcţie de venit şi de situaţia familială veţi fi încadrat în una dintre cele şase clase de impozitare.
  Impozitul pe salariu şi taxa pe biserică, taxa de solidaritate şi contribuţiile la asigurările sociale sunt reţinute automat din salariu. La finalul anului este necesară depunerea unei declaraţii de venit în scop de impozitare.

În măsura în care este posibil, informaţi-vă cel mai bine înainte de mutarea dumneavoastră în Germania cu privire la documentele care vă sunt necesare şi luaţi legătura în acest sens cu autorităţile competente. Reprezentanţa ţării dumneavoastră în Germania vă poate oferi informaţii cu privire la etapele şi documentele necesare, precum şi la eventualele situaţii speciale şi excepţii.