Sicherheitshinweis

Ih

Portalul românesc

Asigurarea pentru familie a casei de asigurări de sănătate DAK-Gesundheit

Includeţi în asigurare pe soţul sau soţia, precum şi pe copiii dumneavoastră, fără a achita o contribuţie suplimentară

Prin intermediul unei asigurări la casa de asigurări de sănătate DAK-Gesundheit aveţi posibilitatea nu doar de a vă asigura personal, ci de a include în asigurare şi pe soţul sau soţia, precum şi pe copiii dumneavoastră, fără plata de contribuţii suplimentare. Prin intermediul aşa-numitei asigurări pentru familie beneficiaţi de asigurare, împreună cu aparţinătorii dumneavoastră, în caz de îmbolnăvire –iar aceasta fără costuri suplimentare.

Pot beneficia de asigurarea de familie

  • soţul/soţia dumneavoastră sau concubinul/concubina dumneavoastră conform legii privind regimul concubinajului
  • copiii naturali şi cei adoptaţi
  • copiii aparţinând copiilor incluşi în asigurarea de familie
  • copiii adoptivi şi nepoţii, a căror întreţinere este asigurată în principal de dumneavoastră, ca membru DAK
  • copiii vitregi, în măsura în care nu efectuaţi cu titlu profesional îngrijirea acestora.

Pentru a putea beneficia de asigurarea pentru familiei alături de cei dragi, trebuie să locuiţi în Germania şi nu trebuie să dispuneţi de o altă asigurare legală de sănătate.

Includerea în asigurare a copiilor fără plata de contribuiţii suplimentare

Dispuneţi de posibilitatea de includere în asigurare a copiilor dumneavoastră până la împlinirea de către aceştia a vârstei de 18 ani. În situaţia în care copiii dumneavoastră nu obţin încă venituri, asigurarea este aplicabilă până la împlinirea vârstei de 23 de ani, iar dacă aceştia studiază până la împlinirea vârstei de 25 de ani.

Copiii cu dizabilităţi psihice, emoţionale sau fizice, care nu îşi pot asigura pe cont propriu subzistenţa, sunt incluşi fără limitare în timp în asigurarea pentru familie.

Limite de venit

În mod suplimentar sunt disponibile limite de venituri cu privire la asigurarea pentru familie: aparţinătorii dumneavoastră nu trebuie să obţină lunar venituri de peste 425 euro – dacă este vorba despre un aşa-numit minijob, limita este de 450 euro.

Cerere privind asigurarea pentru familie

Sunteţi interesat de o asigurare pentru familie?

Vă rugăm să semnaţi cererea completată şi să ne-o restituiţi prin poştă.