Sağlık sigortası

Kapsam ve sağlık sigortası koşulları

Almanya’da herkesin bir sağlık sigortasının olması zorunludur. Nüfusun yaklaşık yüzde 90’ı yasal, yaklaşık yüzde 10’u da özel sağlık sigortası şirketlerinden faydalanmaktadır. Tüm yasal sağlık sigortası şirketi üyeleri, bir hastalık durumunda, ekonomik veya sağlık durumlarına bakılmaksızın kapsamlı bir tıbbi bakım görür.

Sağlık sigortası system

Hasta olup hekime ya da hastaneye gittiğinizde, masraflar doğrudan sağlık sigortası şirketi tarafından ödenir. Sizin hiçbir ödeme yapmanıza gerek yoktur, sadece elektronik sigorta kartınızı göstermeniz yeterlidir.

Sağlık sigortası şirketlerinin önemli vazifeleri şunlardır:

Sigortalıların sağlığını korumak, tekrar sağlığına kavuşmasını sağlamak veya sağlık durumunu iyileştirmek, sigortalıları aydınlatmak, onlara tavsiyelerde bulunmak ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak.

Yasal sağlık sigortası şirketlerinin resmi bir ödevi vardır ve bu çerçevede, bu vazifeleri yerine getirmek için bağımsız olarak faaliyet gösterirler. Almanya’da yasal sağlık sigortası şirketleri, büyük oranda üyelerin ödediği primler ve küçük bir oranda da vergilerle finanse edilir. Özel sağlık sigortası şirketleri, üyelerin ödemesi gereken primi belirlerken yasal olanların aksine, geliri değil, yaşı, sağlık durumunu ve arzu edilen sigorta kapsamını temel alır.

Katkı oranları

Gelir düzeyi, çalışanların zorunlu sigortalı olup olmadığını ve sigortasını yasal bir sağlık sigortası şirketinde yaptırmasının zorunlu olup olmadığını belirler. Prim, brüt maaş esas alınarak hesaplanır. Aylık prim çalışan ve işveren tarafından paylaşılır. Güncel prim oranı, işveren için brüt maaşın yüzde 7,3’ü, çalışan içinse yüzde 8,8’si seviyesindedir. Serbest meslek sahipleri, gelirlerinin yüzde 15,5’unu prim olarak yatırırlar. Ebeveyni üzerinden ücretsiz sigortalı olmaktan çıkmış yüksek öğrenimini yapan öğrenciler, sağlık sigortaları için ayda yaklaşık 80 Avro öder.

Prim zorunluluğu, belirli bir tutar ile sınırlandırılmıştır ve bu tutar, prim değerlendirme tavanı denen bir değere bağlıdır. Brüt geliri sürekli bu üst sınırın üzerinde olanlar, özel bir sağlık sigortasına geçme veya gönüllü olarak yasal sağlık sigortasında kalma arasındaki seçimi kendileri yapabilirler.

Zuletzt aktualisiert:
Thu Dec 29 15:13:32 CET 2016

DAK-Gesundheit bei ...

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Youtube
  • google+
  • Xing