Sicherheitshinweis

Ihre Verbindung zu Meine DAK wird wegen Inaktivität in Sekunden getrennt. Möchten Sie die Verbindung beibehalten?

Списък за имигрантите

Нашият списък предлага преглед на най-важните предпоставки, за да започнете работа в Германия.

 • Лични документи: лична карта или валиден паспорт, евентуално документи доказващи, че имате деца за да бъдете освободен от вноската за допълнителни медицински грижи (например да представите копие от удостоверението за раждане на детето на работодателя.)
 • Сертификати и удостоверения: Ако е необходимо преведете и легализирайте удостоверението си за раждане и дипломите/удостоверенията Ви за (висше) и средно образование. Информирайте се по какъв начин и доколко се признават вашите дипломи и квалификации.

Много от книжата и документите, които получавате в началото на престоя си в Германия ще ви са необходими и за в бъдеще, например при откриването на банкова сметка, или при сключването на договор за здравно осигуряване. Моля, съхранявайте ги добре.

 • Регистрация: Регистрирайте се в срок от една седмица след пристигането или преместването си в Службата за гражданска регистрация на общината или града и ще можете да докажете, че имате постоянен адрес. Тук вие ще получите удостоверение за адресна регистрация. Тук ще Ви издадем и данъчна карта.
 • Осигуровки: Направете си здравна осигуровка. Ако искате да станете член на здравна каса DAK, можете да го направите лесно, само с този формуляр за регистрация. След това по пощата ще Ви бъде изпратен номера на социалната Ви осигуровка. Пазете този номер при останалите си документи. Освен това можете да сключите договор за осигуровка в случай на безработица, пенсия, и (работна) злополука и допълнителни медицински грижи.
 • Банкова сметка: Открийте си разплащателна сметка в някоя банка. Нуждаете се от това, за да можете да получавате заплатата си. При откриването на сметката трябва да представите на банката удостоверението си за адресна регистрация.
 • Работодател: Представете на Вашия работодател социално осигурителният Ви номер и номера на банковата Ви сметка.
 • Трудов договор: В Германия обикновено се сключва писмен трудов договор. Подпишете договора и му направете копие за Вашия архив.

Трудовият договор съдържа вашите данни, както и тези на компанията за която работите, начало на договора, срокове, изпитателен период, място на работа, длъжностна характеристика, заплата, работно време, сроковете за предизвестие, колективните трудови договори и споразумения на компанията.

 • Данъци: Запознайте се с основните данъчни разпоредби, при нужда може евентуално да се посъветвате с данъчен консултант.
  В зависимост от доходите и семейното Ви положение, ще бъдете причислен към един от шестте данъчни класа.
  Данъкът върху заплатите и църква, данък солидарност и вноските за социално осигуряване се приспадат автоматично от вашата заплата. В края на годината трябва да се представи данъчна декларация за доходите.

Ако е възможно най-добре се информирайте преди да се преместите в Германия, какви документи ви трябват като за тази цел се свържете с компетентните органи. Представителят на Вашата страна в Германия може да Ви предостави информация за необходимите стъпки и документи, както и информация за отделни случаи и изключения.