Sicherheitshinweis

Ihre Verbindung zu Meine DAK wird wegen Inaktivität in Sekunden getrennt. Möchten Sie die Verbindung beibehalten?

Семейно осигуряване при Здравна каса DAK: Защита за вас и цялото семейство

Осигурете здравно брачния си партньор и децата без вноски

Ако се осигурявате при Здравна каса DAK, Вие можете не само да се осигурите лично, но и да осигурите вашия брачен партньор и децата си без допълнителни здравни вноски. С така наречената семейна осигуровка Вие и вашето семейство сте защитени ако се разболеете – и то без допълнителни разходи.

Когато сте семейно осигурени Вие можете да осигурите:

  • Вашият съпруг /а или партньор/ка, съгласно Закона за съвместното жителство
  • биологични и осиновени деца
  • Деца на семейно осигурени деца
  • Доведени деца и внуци, които Вие предимно издържате като член на DAK
  • Приемни деца, при условие, че не работите като приемен родител..

За да може да осигурите себе си , както и Вашите близки, Вие трябва да живеете в Германия и не трябва да сте здравно осигуряван на друго място.

Безплатно осигуряване на деца

Децата Ви също могат да бъдат осигурявани, докато не навършат 18 години. Ако децата Ви, все още не печелят пари, осигуряването е валидно до тяхната 23-годишна възраст, а ако следват, до 25-тата им годишнина.

Умствено, душевно или физически увредените деца, които не могат сами да се издържат, са безсрочно осигурени здравно.

Ограничения на база доходи

В допълнение, има таван на дохода при семейното осигуряване: Членовете на Вашето семейство не трябва да печелят повече от 425 евро месечно - ако работят на така наречената "мини-работа", таванът е 450 евро.

Заявление за семейна застраховка

Проявявате интерес към семейното осигуряване?

Моля, подпишете попълненото заявление и ни го изпратете по пощата.