Sicherheitshinweis

Ihre Verbindung zu Meine DAK wird wegen Inaktivität in Sekunden getrennt. Möchten Sie die Verbindung beibehalten?

Какво трябва да съблюдавате в случай на болест: Списък

Болен ли сте? Трябва да помислите за следното

Всеки служител със сигурност все някога се разболява. Ако имате температура, кашлица или други оплаквания, то вие имате други грижи освен уреждането на нормативните актове. Не може обаче без да вземете предварителни мерки. Ние ще ви изброим какви права имате и какво трябва да съблюдавате в случай на болест.

За по-сигурно: Контролният списък при болест

Вземете под внимание слуедния списък в случай на болест:

  • Уведомете работодателя си : Ако се чувствате болен и не може да отидете на работа, уведомете първо Вашия работодател. Преди началото или най- късно до началото на работния ден.
  • Болничен лист: В случай на болест се нуждаете от медицинско удостоверение, издадено от Вашия лекар. Изпратете един екземпляр на Вашия работодател и един екземпляр на нас. Третият екземпляр остава за Вас.
  • Подайте молба за здравно обезщетение (виж по- долу). при отсъствие за повече от шест седмици

Свободен избор на лекар: Вие сам определяте кой лекар ще ви лекува

В Германия важи особения принцип за свободния избор на лекар. Това означава, че можете сам да решите, кои лекари да ви лекуват. В рамките на общественото здравно осигуряване можете да избирате от всички лекари и зъболекари, които имат сключен договор със здравната каса. При спешен случай може да се обърнете и към с други лекари.

Болничен лист: Медицинско удостоверение

Обикновено работодателят изисква да му се предостави медицинско удостоверение в рамките на три дни, (разговорно "жълта бележка"), което е доказателство за неработоспособността на служителя. Информирайте се добре - в някои компании, удостоверението трябва да се представи още на първия ден от болестта. Като цяло се броят календарните дни, а не работните дни. Така че в случай на болест, включете в изчисленията си и събота и неделя. Можете да получите болничен лист в три екземпляра: един за работодателя, по един за нас, като осигурител и един за собствения си архив.

Уведомление: Информиране на работодателя

Трябва да уведомите работодателя си, че ще останете в къщи поради здравословни причини. Обикновено трябва да представите болничния лист на работодателя си при започване на работа. Ако представите болничния си лист след започването на работния ден, в най-лошия случай можете да получите предупреждение за уволнение. Повече предупреждения могат да доведат до дисциплинарно уволнение.

Престой в болница: стационарно лечение

Някои лечения могат да бъдат проведени само в болница. Както и при свободния избор на лекар, можете сам да избирате измежду болниците със сключен договор, в които искате да бъдете лекуван. Но не всяка клиника изпълнява всички интервенции и в някои клиники лекуват само частно осигурени пациенти или такива , които плащат сами за лечението си. Ако е Ви е необходим болничен престой Вашият личен лекар или съответният специалист ще ви помогне и ще ви назове подходяща клиника. След това ще получите от Вашия лекар формуляр за приемане, който трябва да представите в болницата.

Болнични обезщетения : Получаване на пари в случай на болест

Всички служители, които са в работни правоотношения най-малко от един месец имат правото на така нареченото болнично обезщетение. Въпреки заболяването си продължавате да получавате редовно заплатата си в максимален срок от шест седмици. .

Болен сте по-дълго от шест седмици? Тогава има здравно обезщетение

Ако болестта ви се проточи повече от шест седмици, здравната каса ви изплаща така нареченото здравно обезщетение / платен отпуск по болест/. Размерът на обезщетението възлиза на 70 на сто от заплатата Ви. Това обезщетение ще Ви бъде изплатено за максимален период от 18 месеца. Вашият лекар трябва да удостовери неработоспособността Ви за този период.

Молба за здравно обезщетение

В качеството си на Ваша здравна каса , ние сме уведомени от Вашия работодател, колко е голяма заплатата Ви и кога приключва изплащането на болничното обезщетение. От този момент нататък, Вие ще получавате здравно обезщетение. Вашият лекуващ лекар ще продължи да ви издава болнични , които Ви молим да ни изпращате. Ние ще ви изпратим необходимите документи по пощата. Още една насока: Здравното обезщетение ще се изплаща за календарни дни. В допълнение, здравното обезщетение се изплаща със задна дата, която е края на изплащането на болничните. Здравното обезщетение завършва с датата, посочена в отпуска по болест.