Sicherheitshinweis

Ihre Verbindung zu Meine DAK wird wegen Inaktivität in Sekunden getrennt. Möchten Sie die Verbindung beibehalten?

Изчисляване на заплата в Германия

Вашето доказателство за доходите Ви, както за данъци и удръжки

Всеки работещ човек в Германия получава отчет за образуването на заплатата си, така наречената ведомост. Работодателите са задължени да Ви я предоставят. Този отчет се нарича също ведомост за крайното възнаграждение

Вашата ведомост: Преглед на данъците и удръжките

Ведомостта показва до цент каква заплата сте получили за посочения месец. При всички положения са посочени възможните надбавки, удръжки за задължителните осигуровки и данъчни такси.

Работната заплата бива облагана със следните такси:

  • Вноска за здравно осигуряване
  • Пенсионна вноска
  • Вноски за безработица
  • Вноски за допълнителни медицински грижи
  • Данък общ доход
  • Църковен данък

Възможни са следните надбавки:

  • Бонус плащания или еднократни плащания
  • пенсионноосигурителна осигуровки
  • държавна бонус премия съгласно трудовия договор

При преглед на вашата индивидуална ведомост Вие ще видите какво брутно възнаграждение сте спечелили за конкретния месец, какви данъци се приспадат и каква нетна сума Ви се полага

Разплащателна сметка за автоматично приспадане на данъци и такси

Данъците и таксите за здравно осигуряване и други сфери на социалното осигуряване, автоматично се удържат от заплатата на служителите в Германия. Работниците не трябва да се грижат за нищо друго. За да стане това възможно, служителят се нуждае от разплащателна сметка - банкова сметка, която обхваща всички постъпления и плащания по електронен път.