Sicherheitshinweis

Ihre Verbindung zu Meine DAK wird wegen Inaktivität in Sekunden getrennt. Möchten Sie die Verbindung beibehalten?

Здравната карта на Здравна каса DAK

Вашият ключ към получаването на здравни услуги от лекар или в болница

Нашите членове получават електронната здравна карта на DAK/Немска работническа здравноосигурителна каса/. Ако сте болни, представете картата на лекар или в болницата, и ще бъдете обслужени без допълнителни разходи.

Вашата здравна карта със снимка

Вашата здравна карта има малък чип, който съхранява данни като име, адрес и номер на социална осигуровка. На лицевата страна на картата е поставена Ваша снимка, а на гърба ѝ се подписвате с личния си подпис.

Получаване на здравна карта

Всеки, който е здравно осигурен към DAK, получава автоматично своята електронна здравна карта по пощата. За това ние се нуждаем от Ваша снимка, която се отпечатва на картата. Ето защо, ние лично ще Ви изпратим информация, как да изпратите снимката. Уведомителното писмо съдържа многоцифрен код, така нареченият идентификационен номер на снимката. По този начин Вие можете директно да качите Вашата снимка за здравноосигурителната Ви карта

Можете да предадете снимката в специализиран обслужващ център - но снимката трябва да бъде само на специална бланка, която предварително трябва да получите от нас. Ако не разполагате със снимка, можете да се снимате в най-близкия клон на DAK. Ние ще се погрижим за всичко останало.